Ontslag wegens medische overmacht enkel wettig in 3 Gevallen

Ontslag wegens medische overmachtDe arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval, waardoor het voor een werknemer definitief onmogelijk is geworden om zijn functie nog uit te oefenen, kan tot een ontslag wegens medische overmacht leiden. In dat geval moet er GÉÉN ONTSLAGVERGOEDING aan de werknemer worden uitbetaald.

Hieronder beschrijf ik de 3 ontslagsituaties waarbij een ontslag wegens medische overmacht kan doorgevoerd worden én juridisch correct is. In alle andere gevallen is het ontslag wegens medische overmacht onwettig en kan u uw ontslag aanvechten.

Vaststelling van de definitieve arbeidsongeschiktheid

De definitieve arbeidsongeschiktheid moet worden vastgesteld door de behandelende geneesheer van de werknemer of door de arbeidsgeneesheer. Wanneer de vaststelling uitgaat van de behandelende geneesheer moet dit ook worden bevestigd door de arbeidsgeneesheer. Indien de arbeidsgeneesheer dit niet bevestigt, kan er geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht plaatsvinden.

Opnieuw aan het werk

De werknemer die definitief ongeschikt werd verklaard om het overeengekomen werk te verrichten, moet men alsnog trachten aan het werk te houden. Hiertoe zal de arbeidsgeneesheer aanbevelingen moeten doen over hoe het werk kan worden aangepast of, indien dit niet mogelijk is, welk ander werk uitgevoerd kan worden.

De ontslagsituaties – medische overmacht

Na attestatie of bevestiging van de definitieve arbeidsongeschiktheid door de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD WASO kan een ontslag wegens medische overmacht in volgende gevallen worden doorgevoerd:

  1. een aanpassing van de arbeidsomstandigheden is technisch/objectief onmogelijk of kan, om gegronde redenen, niet worden geëist;
  2. er kan geen ander werk worden aangeboden dat overeenstemt met de mogelijkheden van de werknemer;
  3. de werknemer heeft een aanbod van ander werk (dat overeenstemt met zijn mogelijkheden) geweigerd.

→ Lees ook op mijn blog: het ontslag van Mevr. Kindermans. Zij werd ontslagen wegens medische overmacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>